fredag 29 oktober 2010

6 Årig flicka vräkt på grund av lagbrott

"Elskuld tvingade dem ut ur huset"
Sjöbo.Sedan den 18 februari bor en mamma och hennes sexåriga dotter på soffan hos en kompis. De har inte kunnat bo i sitt eget hus sedan elen stängdes av."

Trots att socialtjänstlagen är lika och tydlig i hela landet
är det få komuner som följer den. När det leder till att en 6 årig flicka och hennes mamma blir vräkt är det extra allvarligt, och något måste göras så socialtjänstlagen följs. För om inte komunerna följer lagen vad får då de som drabbas av det för inställning till alla andra lagar?


Enligt socialtjänstlagen:
Så är det skälig elförbrukning och inte elkostnad som gäller.
Då elförbrukning ligger under andra stycket i socialtjänstlagen. Så ska den endast bedömas om den är skälig eller inte. Vad som är skäligt ellet inte kan enkelt bedömas med energirådgivningens lathund för elförbrukning. Som godkänts av Stockholms 27 komuner.

Det är bara det som berörs i första stycket i socialtjänstlagen
"4 kap. Rätten till bistånd 3§ " "1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och radio- och TV-avgift," Som får beräknas till en högre eller lägre kostnad av socialnämnden om särskilda skäl finns. i första stycket ingår INTE elförbrukning.

I andra stycket ingår elförbrukning
2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. och allt under andra stycket i SOL 4kap 3§ ska bara bedömas om dom posterna är skäliga eller inte. Är det skäligt att en 6 årig flcka och hennes mamma ska ha värme och el för att klara av att leva ett självständigt liv. Som det uttryckligen står i sociltjänstlagen så har dom också laglig rätt till det.


Det här innebär alltså att man bryter mot socialtjänstlagen när man.
Blandar ihop elförbrukning och elkostnader. När man beräknar elförbrukningen till en lägre nivå för att man inte uppfyllt någon tvingande uppgift. När man tar Statistiska centralbyråns felaktiga statistik och felaktigt använder den som någon norm där skålighets principen gäller och att elförbrukning inte är personsberoende utan är beroende på tid i hemmet.

Det kanske kan ses som ett misstag av konsumentverket
att stoppa in Statistiska centralbyråns felaktiga statistik i sin broschyr "koll på pengarna" Dels pga att den bygger på en statistiks felaktighet att el är personsberoende och inte tidsberoende och för att elförbrukning går under andra stycket i socialtjänstlagen som enbart ska bedömas enligt skälighets principen och inte efter en felaktig statistik insamling. Att konsumentverket ändå la in den felaktiga statistiken i sin broshyr "koll på pengarna" beror just på att elförbrukning går under andra stycket i 3§ och konsumentverket har inte i uppdrag av regeringen att ta fram någon norm för något som går under andra stycket i 4kap 3§ boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa utan under dom här punkterna gäller skälighets principen.


Nu när det drar ihop sig till en ny kall vinter
hoppas jag att något görs så att socialtjänslagen följs och inte fler 6 åriga barn, ensamstående mammor, utförsäkrade, sjuka och andra biståndsbehövande inte tvingas klara sig utan el och bli vräkta. Eller vad tycker du?

E-brev från konsumentverkets sakunnige.
Felaktig statistik från SCB som är fel och inte får användas enl lagen.
Vattenfall
E.on
Telge Energi

Från tidningarna
Elskuld tvingade dem ut ur huset
Kvinna med elskuld får inte socialbidrag
Ensamstående mamma nekas socialbidrag

Sociala Medborgargardet forum
Försörjningsstöd och Elförbrukning


Blogg
Försörjningstöpd och elförbrukning
Out Off Line
Twitter m00ns
Knuff.se

Direkt länk till:
Energirådgivarnas hushållsel beräknings lathund. Den här lathunden gör det väldigt lätt att lägga till och ta bort antal spisplattor och hur många timmar de används varje dygn.

Bloggar jag följde:
Ett hjärta rött, Mer intressant Jens.O Badlands Hyena Mina Moderatakarameller

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

lördag 9 oktober 2010

Försörjningsstöd och Elförbrukning

Ska försöka reda ut vad som gäller angående
elförbrukning vid försörjningsstöd.Det är faktiskt så här.
Att konsumentverket inte har i uppdrag av regeringen att ta fram en norm för elförbrukning. Då elförbrukning ligger under andra stycket i
4kap (Rätten till bistånd)

"3 § Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för
(Första stycket)
1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid,
förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon
och radio- och TV-avgift,
(Andra stycket)
2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt
medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

Skäliga kostnader enligt (första stycket 1) ska i enlighet med vad regeringen närmare föreskriver beräknas enligt en för hela riket gällande norm (riksnorm) på grundval av officiella prisundersökningar av olika hushållstypers baskonsumtion.""

Som ni själva kan läsa Så går alltså bara första stycket under "med vad regeringen närmare föreskriver beräknas enligt en för hela riket gällande norm (riksnorm)"

Det under andra stycket ska alltså inte normberäknas. Utan allt under andrastycket ska bedömas efter skäliga kostnader.

Vad som är skäliga kostnader ska bedömas från hushåll till hushåll.
Då lagen är tydlig och det klart framgår att under 4 kap 3§ andra stycket inte ska tas fram någon norm. Så har konsumentverket inte heller beräknat någon norm.

För att göra en skälig bedömning
Av ett hushålls elförbrukning har därför Stockholms 27 komuner tagit fram en kostnadsfri och opartisk rådgivning. (Energirådgivningen)

Om någon komun i hela Sverige använder en norm
Där "skäliga kostnader" gäller gör dom ett lagbrott mot socialtjänstlagen. För det är inte antal människor i ett hushåll som påverkar elförbrukningen. Utan ett hushålls antal timmar i hemmet per månad.

E-brev från konsumentverkets sakunnige.

Felaktig statistik från SCB som är fel och inte får användas enl lagen.

Nu hoppas jag att det här förtydligandet ang försörjningstöd och elförbrukning kan hjälpa någon stackare från att behöva sitta i mörkrer utan möjlighet till att förvara vare sig kallmat eller tillaga varm mat.

Sociala Medborgargardet
Försörjningsstöd och Elförbrukning


Blogg
Out Off Line
Twitter m00ns

Direkt länk till:
Energirådgivarnas hushållsel beräknings lathund. Den här lathunden gör det väldigt lätt att lägga till och ta bort antal spisplattor och hur många timmar de används varje dygn.

Bloggar jag följde:
Ett hjärta rött, Mer intressant Jens.O Badlands Hyena Mina Moderatakarameller

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

fredag 30 juli 2010

The time line of abuse

A short time line
To Wikileak realese

Back ground
Been a victim in 2traffic accidents -91 and -03.
There is so much more that have happend to us.
"To be filled"

In 2008
Discovered that the Sweden goverment
was breaking Swedish laws. Tryed to make them
aware of the problem with no success.
"To be filled"

4 juni 2008
Started blogging
"To be filled"

31 oktober 2008
blogpost xbmc. iptraffic / Voddler.
"To be filled"

15 september 2008
My electricity was cut off.
As i have been in 2 traffic accidents
and at the time had inflammations in all my joints.
So not being able to have warm or store cold food
almost made me starve to death.
"To be filled"

12 december 2008
The first time i discovered that all my inlinks
from all newspapers was removed
From both old and new posts a newspaper a time.
"To be filled"

20 december 2008
The Amarican blog / Movits
"To be filled"

8 januari 2009
After being mocked around in comments
for so long i made a blogpost.
Still getting all my links removed
from random posts.
"To be filled"

16 januari 2009
Did they start spreading and commented my post
calling me a nazi because i had putted up a song
with Depeche Mode.Never been a nazi or going to be.
"To be filled"

April 2009
After 6 months in darkness without
hot or cold food i had electricity.
"To be filled"

Mars 2009
Discovered that someone keept hacking
my PCs and installed bugging software.
Started to log make copys and take screenshots.
"To be filled"


13 April 2009
After i did a post about the hacked twitter account
They lied and said i was a terrorist
and banned all my posts again
"To be filled"


Maj 2009
I managed to get a job and hoped i should
get on my feets again.
Even if i lost alot of weight a
nd still suffering from my illnes.
"To be filled"

June 2009
Maybe because i worked and didn't make blogposts.
They started to trash my computers
and work as fast i got anything online.
"To be filled"

August 2009
As i got all my things and work destroyed
I couldn't keep my work.
They even invaded the computers at work
and trashed them also.
"To be filled"

February 2010
As i had no work i couldn't pay my rent
and lost my apartment So with no money i had to
spend some days out in the cold before i found a shelter.
"To be filled"

July 2010
As they still trash our things
as fast as we go online and we ain't going to get any help
We will try realese all on Wikileaks and try convince
the politicans now when it's ellection.
"To be filled"


I don't know why they do this to us.
Giving right social security is a good thing for all.
Giving away to much taxe money to wrong people
when those who needs them have to live in darkness.
Is no saving or a human act. The only thing i tryed to do
is helping others is that wrong? I have never been a
terrorist, hacker, drug dealer, crimminal or sex offender
or any of those lies they still trying to spread.
I growed up whitout parents and are used to work hard for my money.
Do this to a family father with a daughter got to be one
of the meanest thing i can think of. And why? for fun?
"To be filled"


July 2010
They still hack and trash our things.
The widgets on the blogg are manipulated to slow the page down
So the blog get low search index on google.As the robot.txt
file blocking all posts from being indexed on any search engine.
My home connections dns are also trashed. So we hardly can get a page opened. I am a shamed that someone can do this to a fammily totaly destroying it for no reason more than the sick joy doing it. And i hope Wikileaks will help us so it ends. As the newspapers do it's best to hide it.
"To be filled"

I hope their kids never meet anyone like them.

Sound around Wikileaks is sky high

Thanks
Expressen
Aftonbladet DN SVD SydSvenskan HD
For removing all links so they could destroy our lives

Alla inlänknigar tas bort
Förstörda inlägg

Bloggar jag följde:
Ett hjärta rött, Alliansuppropet, Oscar.s, Arvid.F, Den Osynliga Patienten, Allians fritt.S Mer intressant Jens.O

Screenshots
SCB
Socialstyrelsen
Länkborttagningar
Screenshots på Flickr

Photobucket bilder o screenshots
Twitpic bilder
Mig på otid.se
Mig på Newsmill

Läs även andra bloggares åsikter om
, , , , ,

torsdag 18 februari 2010

Hatad Ratad Robbad

Startade bloggandet och bloggarna
"Hellre Upplyst Än Nedsläckt" och senare även "Out Off Line" för att göra en skillnad och försöka hjälpa andra. Att istället blir hatad ratad robbad och mobbad var inte vad jag väntade mig. Tom fått höra att jag får skylla mig själv. Okej jag sitter väl här och skyller mig själv då. Undrar hur länge jag ska göra det och vad blir bättre? Framför allt vad är alternativet? Under den här tiden gick iaf jag igenom alternativet och troligen samma andledning som Gotlänningen som inte höll tyst om dumpade atomsopor så ville inte jag bära med mig vetskapen att pga ett fel får människor lida utan att jag gjort något för att hjälpa.Att låta gamla och ensamstående med barn
ta smällen för ett solklart fel som innebär att de ska klara sig med hälften eller få vara helt utan något så grundläggande som el är kanske ett alternativ för andra men inte för mig. Jag skiter fullständigt i att bli kändisbloggare eller i ev hjältestatus. Den som vill ha det ta för er kopiera översätt eller ta åt er äran. Bara ni ser till att de som redan har det sämst får det bättre. Passa på för både Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån har varit här och läst. Läst har även förvaltningar som Försäkringskassan, Skatteverket, Domstolsverket och åklagarmyndigheten och kanske bör även de studera förvaltningslagen. För enligt förvaltningslagen finns ett förvaltningsansvar att skicka eventuell information om begångna felaktigheter till rätt myndighet om en annan myndighet får kännedom om eventuella sådana, Något som ännu inte hänt men med lite tur så kanske det ordnar till sig med felaktigheterna till slut för de som inget har. Tyvärr lite för sent för mig.

Screenshots
SCB
Socialstyrelsen
Länkborttagningar
Screenshots på Flickr

Social Distortion - Don't Take Me for Granted
Ta ingen för givet en dag finns dom inte där
Även om jag tycks överleva varenda och träffa på varende motgång som går att uppbringa. Så suger det att växa upp utan föräldrar, bli överkörd av en smitare -91, Alltid behöva ha ont, Vänta medans den underbaraste dotter som finns opereras en månad gammal -92. Hitta sin egen bror död nyår -03. Bli inkörd i ett träd i sin egen bil. Det behövs så lite så finns dom inte längre där. Den dagen du behöver så kanske dom du tar för givet inte längre finns där.Även om jag inte bryr mig om.
Alla nedlåtande kommentarer i bloggen. För hatet riktar sig inte emot mig utan de som måste klara sig på hälften av det som skulle kunna vara normalt. Så när hatet gick så långt så det inte gick att arbeta, När plötsligt windows server operativsystemet blivit del av ett serverkluster och övertaget. När operativsystemen förstördes fortare än det gick att uppdatera dom. Först då drabbades jag personligen. För utan arbete går det inte längre att betala hyran. Så den 26-01-10 hade jag inte längre någonstans att bo. Varför några väljer att ta bort varenda inlänkning från varenda tidning för att gamla och ensamstående ska få fortsätta ha det svårt. Samtidigt som dom ger sig på mina saker och förstör allt ifrån bilder på min dotter till arbete för att jag försöker hjälpa de som redan har det svårt är märkligt. Varför skjuta brevbäraren för att han delar ut avier? Vem vet en dag kan det vara du som behöver hjälp. Ta då inte någon för givet de kanske inte längre finns där.När jag sitter här och skyller mig själv
I något stort som en cell utan att längre ha ett hem. Med ett endast ett par kassar kläder jag lyckades få med mig. Även om jag är lika fattig och lika hungrig utan pengar. Så skyller jag hellre mig själv för ha försökt göra något än jag hade låtit alla gamla och ensamstående fått skylla sig själv. För ingen vill väl att hat, hot eller meningslös förstörelse är vad som styr en demokrati.

Aktuellt i ämnet
Utan bostad utan hem
Socialstyrelsen gör inte sitt jobb!
Rädda hyresrätten
vattenfall

Tack till scabernestor för
inlänkningen

Photobucket bilder o screenshots
Twitpic bilder
Mig på otid.se
Mig på Newsmill

Bloggar jag följde:
Ett hjärta rött, Alliansuppropet, Oscar.s, Arvid.F, Den Osynliga Patienten, Allians fritt.S Mer intressant Jens.O Badlands Hyena Mina Moderatakarameller Fridholm.net

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,