torsdag 21 augusti 2008

Take A Little More

Det finns alltid lite mer att bli av med....
Även när man tror att man mist allt finns det ändå mer att bli av med.
Så ingen ide och tjura över det bättre och göra nåt bra av det.

krewmen-Take A Little More


Lite rockabilly och bryta av med..

Distansera sig är dagens ord.

Jag har placerat min blogg i
Stockholm
på bloggkartan.se

måndag 18 augusti 2008

Nedsläckt Eller Upplyst

Skälig levnadsnivå

Det tycks råda tvivel om el är något som ska anses som skälig levnadsnivå eller om det är något dem allra fattidaste kan få klara sig utan.Vid en närmare undersökning visar det sig att det kanske begås ett lagbrott av dem komuner som förvägrar sina mest ekonomiskt pressade invånare stöd till el.Om man googlar på ordet "elkostnader försörjningsstöd" så kommer det eventuella lagbrott som nu begås fram.Även Kammarrätten har gjort ett felaktigt antasgande som kan ha haft förödande konsekvenser för den drabbade familjen. "kammarrätts dom"Vad säger lagen?4 kap. Rätten till bistånd3§ Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och TV-avgift, 2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. I lagen framgår det tydligt att en "skälig" kostnadnads nivå skall användas och inte någon norm.En skälig kostnad skall tas fram idividuellt och göra på något annat sätt torde vara ett brott mot socialtjänstlagen mao.Att det ovan nämnda eg borde räcka för att ge människor rätt till en skälig levnadsnivå visar sig inte vara så lätt.Att det också används en av SCB (statistiska central byrån) framtagen statistik som felaktigt vedertagen norm gör saken bara ännu värre.Det felaktiga antagandet härör ifrån konsumentverkets "koll på pengarna" som kan få det att se ut som att deras elförbrukningsnivå är en faktiskt skälig nivå, Och inte en av SCBs framtagen statistik.Så för det första så så används en norm i strid mot lagen och för det andra är den vedertagna normen ingen norm utan statistik.(Vilket århundrande den statistiken kommer ifrån framgår inte)För att tydlig göra det här kontaktar jag konsumentverket och får svar från en sakunnig i hushålls ekonomi.Så här säger konsumentverket."Konsumentverkets belopp i broschyren ”Koll på pengarna” är avsedda att användas som jämförelsematerial för hushåll som vill planera och följa upp sin ekonomi. De kan även vara underlag vid budget­rådgivning. Konsumentverket skall enligt sin instruktion utarbeta underlag för regeringens beslut om riksnormen inom försörjningsstödet. Riksnormen omfattar dock inte kostnader för hushållsel och verket har inte något upp­drag att ta fram underlag för skälig förbrukning av hushållsel. Hushållsel ingår bland de poster i försörjningsstödet för vilka en individuell bedöm­ning bör göras för den biståndssökande.""Uppgifterna om elförbrukning kommer från Statistiska centralbyråns (SCB) undersökning Hushållens ekonomi 2004. Enligt kontroll med SCB och Energimyndigheten hösten 2007 fanns det ingen anledning att ändra dessa uppgifter. För enpersonshushåll är resultatet ett beräknat genomsnittsvärde för samtliga enpersonshushåll boende i lägenhet i landet. Det innebär att i undersökningens urval av enpersonshushåll ingår förutom personer som vistas hemma största delen av dagarna även hushåll med personer med olika omfattning av sysselsättning utanför hemmet såsom arbete, studier etc. De som vistas mestadels hemma har sannolikt en annan och högre elförbrukning än andra hushåll, t.ex. för matlagning, lyse, radiolyssnande m.m. SCB:s belopp på 150 kWh bör därför vara för lågt för sådana enpersonshushåll. SCB har inga uppgifter om elförbrukning ang. personer som till största delen vistas hemma."Slut citat.(Not: Att uppgiften kommer ifrån en undersökning gällande hushållens ekonomi innebär inte automatiskt att statistiken är från samma år.)Så inte är det bara i strid mot socialtjänstlagen den elförbruknings nivå som används är ingen norm utan en statistiskt framtagen siffra som saknar skälig nivå begreppet.För att få fram en "skälighetsnivå" som rimmar med verkligheten bör man kanske vända sig till proffsen i ämnet elbolagen.Dem anger i alla sina el kostnads kalkyler 275kwh som utgångs nivå långt ifrån dem 150kwh."Enerigi hjälpen"Eon.seTill elbolagens elförbruknings nivå bör också ett antal kwh läggas till då deras beräkning inte är framtagen för sjuka, handikappade, skadade eller arbetslösa som av en eller annan andledning tillbringar alla sina timmar i hemmet och inte har förmånen att kunna använda el på arbetet.En enkel beräkningFör att få fram skillnaden.En normal person är:på jobbet 9 timmarreser till och från arbetet ca 1 timmeär hemma och vaken ca 6 timmarsover 8 timmar= 24 timmar.En bidrags behövande är alltså i behov av el även dem 10 timmarna som dem inte har förmånen att vara på arbetet.SammanfattningsvisEtt troligt lagbrott är det att använda norm där en skälighets bedömning ska gälla. Andledningen till att jag säger trolig är att det inte är jag som skall avgöra om ett brott begås.Den vedertagna elförbruknings uppgiften som felaktigt används är ingen norm utan statistik.Avslagen som idag fattas saknar den påräkning av el för dem extra 10 timmar som dem behovsbehövande använder.Då konsekvensen av att inte kunna betala sin el innebär att man får elen avstängd gör att dem här felen är extra allvarliga. Att det inte går att retroaktivt minska sin elförbrukning gör dem här besluten orimliga.Hitta en passande låt till det här gick inte.Men jag önskar jag var Luft är nära nog.Dia Psalma - LuftLuft får man fortfarande till den skälighets nivå man behöver.Med tanke på vad det innebär att lagen inte följts så anar jag att något sorts "sid steppande" när det ska förklaras varför den inte följs och dem som kan vara berättigade till skadestånd från staten nog kommer bli "blåsta"" 3 kap. Skadeståndsansvar för arbetsgivare och det allmänna "Så låten luft passar för det har blåst kalla vindar för dem fattigaste länge.

m00ns

Bloggar jag följer:
Ett hjärta rött, Alliansuppropet, Oscar.s, Arvid.F, Den Osynliga Patienten, Jan Rume´s Blogg, Svensson, BloggenBent Allians fritt.S Mer intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

söndag 17 augusti 2008

Madness

Av någon outgrundlig andledning kom jag att tänka på även detta gamla ska band.

Trying hard, I thought I'd done my best
All my life, I can't get no rest
Some who've closed the door before
Say I can't carry on no more....

I hear them saying
Tomorrow's just another day
I hear them saying
And u can spendit every day....


Madness - Tomorrow's Just Another DayI hear them saying
Tomorrow's just another day

Listened long, tried to take it in
All these facts leave me in the swim
It's down and down there is no up
I think that I've run out of luck.

I hear them saying
Tomorrow's just another day..........

lördag 2 augusti 2008

Dem sjuka barnen.

Eller
Dem barnen med adhd, överaktiva, hyperaktiva eller kanske just bara aktiva.
Barn mördar barn ... brottsligheten bland unga ökar. Gäng våldtäkter etc.
Och vad görs?
Det försöker botas med medicinering. Psykofarmaka till unga eller med amfetamin.
Jag gissar att dem barnen som har ett sådant beteende att dem får medicin nog skulle må mycket bättre med stimulans alla barn är inte födda för att sitta tyst och stilla och titta på tv eller hålla i en joy stick. Kanske är det så att dem friskaste barnen är dem som får den mesta medicinen. Dom barnen som skulle gilla att vandra i skog o fjäll. Dem barnen som hellre vill bygga kojja än sitta framför en dator.
Men det är väl enklare att ge dem knark än en hammare.....


The Boomtown Rats - I Dont Like MondaysBaserad på en verklig historia

Uppdatering

Straxs efter jag skrivit det här så visar det sig att fler barn får sömnmedel
läs SR.se . Fean konstigt att ingen tycks reagera....

Bakgrunden

Lite läsning om Bob Geldofs låt:

Wiki: I Don´t like mondays
Wiki: om Brenda Ann Spencer som låten handlar om.
(tryck på markerad text för länk)

Låten skrevs 1979.

Gissar att den här mästaren i sverige skulle ned drogats istället för att få träna.

Banan Republiken!

Så verkar det
Enskede-Årsta-Vantör är en banan republik.
Här spelar inte politikers beslut och riktlinjer någon roll för tjänstemännen i stadsdelen. Här bestämmer tjänstemännen efter eget skön vem och vilka som ska få hjälp barn får klara sig själva eller föräldrar till barn får svälta för att åtminstone barnen ska få det nödvändigaste. Precis som i vilken banan republik som helst. Kanske är det mutor som krävs.....

The Boomtown Rats - Banana Republic
Bob Geldof gamla band eller Sir Geldof kanske man ska säga då han blivit adlad för sina insatser för dem allra fattigaste.