torsdag 11 september 2008

Ett Väldigt Viktigt Brev Om EL

Ett Väldigt Viktigt Brev Om EL
Det torde vara fler som är / har blivit utan hjälp med den grundläggande utgiften för EL.
För dem finns iaf lite hopp tack vare ett ganska viktigt brev i den frågan från Konsumentverket.

Med lite tur kan det få den uppmärksamhet det förtjänar så kanske nån av alla de fattiga slipper leva i mörker nu när hösten är på väg.

-------------------------------------------------------------------------

Hej!

Tack för Ditt e-brev.



Angående informationen om huhållsel i broschyren kan jag nämna, att den gäller elförbrukning för olika hushållsstorlekar och inte elkostnader. Uppgifterna om elförbrukning kommer från Statistiska centralbyråns (SCB) undersökning Hushållens ekonomi 2004. Enligt kontroll med SCB och Energimyndigheten hösten 2007 fanns det ingen anledning att ändra dessa uppgifter. För enpersonshushåll är resultatet ett beräknat genomsnittsvärde för samtliga enpersonshushåll boende i lägenhet i landet. Det innebär att i undersökningens urval av enpersonshushåll ingår förutom personer som vistas hemma största delen av dagarna även hushåll med personer med olika omfattning av sysselsättning utanför hemmet såsom arbete, studier etc. De som vistas mestadels hemma har sannolikt en annan och högre elförbrukning än andra hushåll, t.ex. för matlagning, lyse, radiolyssnande m.m. SCB:s belopp på 150 kWh bör därför vara för lågt för sådana enpersonshushåll. SCB har inga uppgifter om elförbrukning ang. personer som till största delen vistas hemma.


Konsumentverkets belopp i broschyren ”Koll på pengarna” är avsedda att användas som jämförelsematerial för hushåll som vill planera och följa upp sin ekonomi. De kan även vara underlag vid budgetrådgivning. Konsumentverket skall enligt sin instruktion utarbeta underlag för regeringens beslut om riksnormen inom försörjningsstödet. Riksnormen omfattar dock inte kostnader för hushållsel och verket har inte något uppdrag att ta fram underlag för skälig förbrukning av hushållsel. Hushållsel ingår bland de poster i försörjningsstödet för vilka en individuell bedömning bör göras för den biståndssökande.



Det torde vara fler som är / har blivit utan hjälp med den grundläggande utgiften för EL.
För dem finns iaf lite hopp tack vare ett ganska viktigt brev i den frågan från Konsumentverket.

Med lite tur kan det få den uppmärksamhet det förtjänar så kanske nån av alla de fattiga slipper leva i mörker nu när hösten är på väg.

-------------------------------------------------------------------------

m00ns

Bloggar jag följer:
Ett hjärta rött, Alliansuppropet, Oscar.s, Arvid.F, Den Osynliga Patienten, Jan Rume´s Blogg, Svensson, BloggenBent Allians fritt.S Mer intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: