söndag 9 november 2008

Till alla er som låter dagarna gåVad är tanken med att inte göra något för alla hemlösa och hemlösa barn?

Är det för att hemlöshet har blivit en så lukrativ bransch så även politiker lever på hemlösas olycka?
Att det kostar oerhört mycket pengar att hålla igång alla dessa låtsas boenden och att det aldrig kommer lösa några problem bara flytta fram problemet i tiden.


Att det fått pågå så länge gör att man får en känsla av att lösa problemet finns det inte en tanke på. Att det kastas ut miljarder på att "underhålla" problemet snarare än att försöka lösa dem gör att man antingen tror alla har blivit blinda för hur hemlösas situation är eller så är dem ekonomiska intressena i att hålla igång "hemlösheten" så stora och starka så ingen törs ifrågasätta hur man löser problemet idag.


Efter ha läst Anders Löwdins inlägg på ArvidFalk
Kan man konstatera att familjer och barn bara får det sämre trots att man säger att:

""mål för verksamhetsområdet Individ, Familj och Fritid inkl. socialpsykiatri står det uttryckligen att kvaliten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka, - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen.""

Men i verkligheten så:
Barnuppdraget i Stockholms socialtjänst – BUSS

""Rapporten visar bland annat att anslaget till individ- och familjeomsorgen avseende barn och ungdomar ökade med 10,9 procent mellan år 2004 och 2007, samtidigt ökade kostnaderna med 25,2 procent.""


Alltså en sänkning med 14.3 procent.
Att individ- och familjeomsorgen redan var dålig och kanske rent av undermånlig redan 2004 och att det nu satsas ännu mindre pengar på dem som bäst behöver det så undrar man om det finns några känslor kvar i stadshuset för barns väl och ve.

Jag skulle gladeligen bli upphängd på ett kors istället för att behöva skämmas för att sånt här händer i Sverige 2008.


Mimikry - Ett kors

Anders Löwdin skriver också:
""Totalt inkom nästan 10 000 anmälningar om barn som far illa eller riskerar att fara illa år 2007.""


Måste hemlösa vuxna och barn ligga döda på marken innan våra folkvalda inser hur illa det är?Mer om mimikry finns här
Mimikry.nu

Intressanta länkar
Fattig.se
Ditt socialombud på nätet
Försäkringskassan har blivit en motpart till läkarna
Fick 10.000/ab
Skillnad mellan retorik och praktik i moderat politik/arvid

Bloggar jag följer:
Ett hjärta rött
Alliansuppropet
Oscar.s
Den Osynliga Patienten
Jan Rume´s Blogg
Mer intressant


Mer från mig:
Länk lista
Vad ska det bli av barnen av vår tid
Hell-O-Win Hur illa får Det Bli?
Kvällsöppet om att tvångsomhänderta barn
Wow Jag har rätt! =o)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

1 kommentar:

rolfnilsson2001 sa...

Det mest grundläggande kännetecknet hos våra ”fattigvårdsorganisationer” är nödvändigheten att överleva. Vare sig dessa är uppbyggda på någon kristen värdegrund eller ser sig själva som utvalda för detta uppdrag, så är det främsta intresset bevarandet av institutionen. Så till exempel om en organisation är uppbyggd på att ”hjälpa” utsatta människor, blir det paradoxalt nog också den organisationen som står allra längst ifrån att vilja se en lösning. Detta skulle ju äventyra organisationens existens och göra den överflödig i samhället.

De stora heliga kolosserna Socialtjänsten, Stadsmissionen och Frälsningsarmén, men detta gäller dock generellt de organisationer som i grunden är overksamma för hemlöshetsfrågans lösning. Att godtrogna människor fortfarande tror att någon av de ca 900 organisationer i Sverige inriktade på hemlöshet skulle få antalet hemlösa (läs definitionen av hemlös på http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2000/3367/2000-15-1+Sammanfattning.htm) att minska genom pengar och andra gåvor får allt omvärdera sin tro för att inte känna sig lurade.

För hur ”gudagoda” och ”ärliga” representanterna för dessa organisationer än kan låta i olika sammanhang är självbevarelsedriften och upprätthållandet av det monetära systemet det bakomliggande syftet, då det är pengarna som ger organisationerna medel för att ta makten över andra människors liv och för sin egen överlevnad. Precis som en fattig/hemlös utan andra alternativ blir tvungen att tigga eller tvingas stjäla för sin överlevnad, måste också organisationerna göra vad som krävs för sin.

Detta försvårar avsevärt eller kanske till och med omöjliggör en förändring inom dessa vinstbaserade organisationer, då det inte bara är deras egen överlevnad som sätts på spel, utan också den materialistiska livsstilen som förknippas med rikedom och makt.

När nu alla ”hjälpa-hemlösa-organisationer” byggt sin grund på hemlösa människor blir i sin förlängning den oroande framtiden att bevara dessa institutioner, detsamma som att vidmakthålla människor i detta tillstånd. Så för att detta inte ska bli allt för uppenbart erbjuder organisationerna allt utom det primära för hemlöshetens lösning, vilket är ett tryggt eget hem. Detta är till största del förankrat i sitt egna pengabehov och/eller vinstsyfte.

”Vad kan jag tjäna på detta” är vad folk tänker. Om förtjänsten ligger i en verksamhet för och på hemlösa individer, kommer man bekämpa lösningsfokusering med ännu mer "svindyr" reklam och tigga ännu mer pengar till sin organisation. Detta är en av orsakerna till varför folk inte är rättvisa mot eller kan lita på varandra.

Då någon presenterar samma lösning för hemlösa som övrig befolkning har för att på ett någorlunda sätt klara av sina privatliv, då försvarar sig organisationerna med att problematisera och kategorisera hemlösa individer som en "grupp" och påtalar olika problem och symtom vi alla skulle uppvisa efter ett tag i hemlöshet.


Rolf Nilsson
Ordf. Föreningen Stockholms hemlösa
Tel: 0736-76 42 86