söndag 2 november 2008

Vad ska det bli av barnen av vår tid

Forts på
Hell-O-Win Hur illa får Det Bli?
Hel-O-Fin eller Fel-O-Grin så Illa det är


Just idag kändes National teaterns låt
Barn av vär tid väldigt aktuell....


För hur vill vi ha det?
Hur vill du ha det?
Ska vi bara låta det bero och gnälla på andra länder utan att vi tagit hand om våra egna barn. En plats på ett hem för ett barn kostar 3.500:- om dagen man kan tycka att det rimligen hade kunnat hjälpt hela den familjen i många fall istället.
För mig framstår det som den sämsta lösningen att göra familjer hemlösa och sätta barn på hem för en kostnad per dag som hade kunnat räckt till en månads hyra.

Men iom att det får fortgå så finns det väl någon väldigt bra andledning till att hellre göra barn föräldralösa och hemlösa jag kan bara inte för mitt liv förstå vad.


National Teatern - Barn av vår tid


Första granskningen av hem för utsatta barn visar på brister i kvalitén och säkerheten (Länstyrelsen)

""Utsatta barn och unga i särskilda hem för vård eller boende har små möjligheter att påverka den behandling de får. I en del fall har säkerheten brustit och övergrepp har inträffat. Därför behövs rutiner för att förebygga och förhindra övergrepp. Dessutom har 24 skolpliktiga barn blivit utan skolgång. Det visar en granskning som Socialstyrelsen och länsstyrelserna har gjort av 156 enskilt och offentligt drivna hem för vård eller boende (HVB) för unga.""


""Länsstyrelserna gör bedömningen att 144 av de 156 granskade hemmen behöver förbättra sig på ett eller flera områden för att öka kvalitén och säkerheten i verksamheten. Även om de flesta bristerna inte har bedömts vara allvarliga.""


"Kostnaden per vårddygn 2005 var i genomsnitt 3 370 kr."

Utdrag ur den kommande undersökningen som ska presenteras i januari 2009.
Ingen vacker läsning redan nu. Att det säkert finns ett än större mörkertal som inte kommer synas i den undersökningen är alldeles säkert. Att det är den första undersökningen någonsin är skrämmande.

Nåt att tänka på når julen snart är här.

Snowstorm - Jul


Den som vill veta hur barnhems barnen haft det tidigare och fortfarande har det kan kika på:
Samhällets Styvbarn
Föreningen arbetar för:
ömsesidigt stöd mellan alla som varit samhällets styvbarn var de än befinner sig.
upprättelse åt dem som vanvårdats eller utsatts för kränkande behandling på svenska barnhem, fosterhem, familjehem eller annan liknande institution.
stärkande av barns rättigheter i kontakten med samhällets barnavårdande instanser.
Föreningen bygger all sin verksamhet på demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

Där finns utförkiga berättelser från dem som blivit fråntagna sina föräldrar och blivit behandlade som slavar och utnyttjade.

Lösningen blir väl att lägga ner hemmen så har vi inga barnhems barn längre liksom dem la ner alla psyksjukhus så hade vi inga psyksjuka.....


Mvh

m00ns
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Folkets vilja - en obekväm sanning
Volontärerna blir allt yngre/DN
Silvia: Förbjud tittandet på barnporr/Ab
Hemlöshet drabbar även barnen
Berättelsen om dem som inte borde finnas
Fler människor som vägras hjälp/kvip.se
Den svenska goda välfärden?/alliansupproret
Mammas sms: ”Du har två dagar på dig att flytta”
Behandlar man sina medmänniskor så här?
Utanförskapets prislapp
Intressant
Knuff

Inga kommentarer: