fredag 19 december 2008

Fortsätter väl på våran SkenDemokrati


Det här är inte vad vi alla väntar på.

Efter läst igenom senaste mötes protokollet 2008-11-20 så fanns det
ett per viktiga saker med där som visar att det börjar gå in det man säger.
I ett särskilt uttalande under 15§ så står det nämligen med.
(Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 4)
------------------------------------------------------------------------------------

Särskilt uttalande

Ledamoten Rosa Lundmark (v), vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamoten Jonas Eklund (mp);


Det är positivt att förvaltningen ska följa länsrättsdomarna om bistånd elkostnader under en sexmånadersperiod. Vi anser också att staden centralt bör se över riktlinjerna, eftersom de faktorer som styr elförbrukningen är komplicerade och en individuell behovsprövning måste göras noggrant för att bli rättvisande för den enskilde.(not: ska väl helst inte vara några länsrätts domar?)

Hushåll med försörjningsstöd har på grund av ekonomiska, sociala och hälsomässiga förhållanden inte samma möjlighet som andra att prioritera energibesparande åtgärder. Alla kan inte rå över alla faktorer som styr energiförbrukningen, exempelvis ett dåligt isolerat hus eller ett gammalt kylskåp som hyresvärden inte vill ersätta förrän det går sönder. En annan faktor som torde öka förbrukningen är om personer i hushållet är hemma hela dygnet.

De uppgifter om elförbrukning som finns i riktlinjerna är inte heller framtagna av Konsumentverket som underlag för skälig förbrukning av hushållsel utan för att användas till exempel i samband med budgetrådgivning. Hushållsel ingår bland de poster i försörjningsstödet för vilka en individuell behovsbedömning bör göras. Däremot har verket i uppdrag att ta fram underlag för regeringens beslut om riksnormen inom försörjningsstödet.”
--------------------------------------------------------------------------------
I posten under finns felet beskrivet
Så illa det går när statistikers sammaställda data avgör hur lite el fattiga får.
Mörker väntar sjuka
Ström för DumAtt förklara vad det innebär i praktiken är väl ingen mening för få verkar förstå. Dom som tvivlar och vägrar tro på det undrar man varför dom inte ringer upp konsumentverket och statistiska centralbyrån själva för få sanningen bekräftad. Så länge dom struntar i det är dom bara delaktiga i våran "Skendemokrati" och kan sorteras in bland dom andra "feg-skitarna". Sen kan det iaf inte vara så långtid kvar eller mycket mer stt tillägga så jag klarar nog det som finns kvar att göra själv med. Sen så är mycket annat "åt fel håll" enligt Dn.se och jag är böjd att hålla med.

Simple Plan - Me Against The World


För den som orkat med att läsa ända hit och samtidigt lyssnat på musiken vill jag tipsa om "Verksamhetsplan Enskede-Årsta-Vantör 2009". Innehållet är det som gäller hela stockholm och är ifrån. "Vision 2030 Ett Stockholm i världsklass." Där får man veta varifrån pengarna kommer tas för att täcka kostnaderna för dom som kommer behöva försörjningsstöd. Att sjukhusen, barn omsorg, pensionärer är dom som kommer få stå för fiolerna ... som vanligt men inget som inte gjorts förut. Skillnaden den här gången är att sjukhus, barn och omsorg och äldrevården redan ligger ner och blöder och mer sparkrav kommer bli sista spiken i kistan. Skrämmande tanke är att alla dom 1000 som kan sparkas i sin tur kan komma att påverka anställningen för dom som är kvar.
Men det går bra för kyrkans finanser .. så vi kanske ska börja be vi med.

m00ns

Mer bloggar om
rättssäkerhet/knuff.se
Rättssäkerhet samhälle/bloggar.se
Rättssäkerheten/bloggar.se
Rättssäkerhet/twingly.com
Rättssäkerhet/google.blog.search

Bloggar jag följer:
Ett hjärta rött, Alliansuppropet, Oscar.s, Arvid.F, Den Osynliga Patienten, Jan Rume´s Blogg, Svensson, BloggenBent Allians fritt.S Mer intressant Loke

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
NOT:
Skendemokrati kopierat från Enligt Min Humla. Iaf tanken på att använda ordet.
Har du ljud i datorn så rekomenderar jag:Kraften i varselvågen håller i sig -Tyvärr- Den är bra låten och berättar hur det ligger till.

1 kommentar:

m00n,m00ns,MooN,m0oN,är,vi sa...

LN vad det du skickade någon form av "amish" spam? Som man manuellt måste lägga in på sin sida för uppnådd effekt.

Annars är det ok att kommentera bara det hör till åmnet.