onsdag 10 december 2008

Våra Mänskliga Rättigheter 60år


Mänskliga Rättigheter

Skriva något kort i det här ämnet går inte. Så trots att du som läser det här och upptäckt att det varken finns några tutt förstorings bilder eller Bonde tar fru skvaller och kommer sluta läsa nu. Men det här är en av dom viktigaste grundläggande rättigheterna i världen. Även om muslimer och islam har sin egna variant på dessa rättigheter. För er som inte letar upp en sida med tuttförstoring eller såpa skvaller istället tänkte jag dra ett par av artiklarna som vi i Sverige skulle skämmas över för att vi inte följer. Tänk också på att det lika bra kunde varit du eller dina barn som kan bli utsatt för att vi i följer dom mänskliga rättigheterna vi faktiskt lovat och skrivit under.


Artikel 1.
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap
"(General-Dr slår "dank" medans hemlösa köar upp utanför sopp-köken)

Artikel 4.
Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna
"(Här ska vi skämmas ordentligt hålla folk i träldom skall vara förbjudet ändå så gör vi det)
Att vi håller folk i "träldom" iom att vi förvägrar dom de mänskliga rättigheter vi erkänt är beklämmande. "Träldom/wiki: Träldom är det juridiska och sociala tillstånd det samma som samhällets lägsta klass. Dock är staten numer deras "Herre". Trälens herre hade oinskränkt makt över honom, även över hans kropp och liv. Men andledningen till träldomen är den samma,
underlåtenhet att betala skuld kunde även föranleda träldom. Fast träldom avskaffades i Sverige år 1335 helt. Så sover nutidens trälar återigen på gatorna.


Artikel 5.
Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. (Att hålla sjuka utan el och möjligheter att förvara eller tilllaga mat månadsvis skulle nog anses vara ett brott mot denna artikel ändå görs det i Sverige även mot dem som mår psykiskt dåligt.)

Artikel 11.
1.Var och en som är anklagad för brott har rätt att betraktas som oskyldig till dess att hans eller hennes skuld lagligen har fastställts vid en offentlig rättegång, där personen åtnjuter alla rättssäkerhetsgarantier som behövs för hans eller hennes försvar.
2.Ingen får fällas till ansvar för en gärning eller underlåtenhet som inte utgjorde ett brott enligt nationell eller internationell lag vid den tidpunkt då den begicks. Det får inte heller utmätas strängare straff än vad som var tillämpligt vid den tidpunkt brottet begicks.
(Som ett exempel på att vi inte följer den här artikeln kan sägas att när hetsjakten av "bidragsfuskare" på gick så blev folk anklagade för bedrägeri och av med ersättningar utan någon rättslig prövning och utan en fått en chans att hävda sin rätt)Artikel 12.
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp
(Antar att Pirat Partiet har endel att säga om den här artikeln.)


Artikel 22.

Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes människovärde och utvecklingen av hans eller hennes personlighet, förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i enlighet med varje stats organisation och resurser.
(När samhällsmedlemar bor på gatan, handikappade och gamla hålls inlåsta och sjuka inte får hjälp. Kan vi inte längre vara stolta över att vi har skrivit under och lovat följa dom rättigheter allt mänskligt liv i Sverige skulle ha rätt till)


Artikel 23.

1,Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden samt till skydd mot arbetslöshet.
2.Var och en har utan diskriminering rätt till lika lön för lika arbete.
3.Var och en som arbetar har rätt till en rättvis och tillfredsställande ersättning som ger honom eller henne och hans eller hennes familj en människovärdig tillvaro och som vid behov kan kompletteras med andra medel för socialt skydd.
4.Var och en har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att värna sina intressen. (Tänkvärt i dessa tider. Hoppas någon annan tar upp den här punkten grundligt)Artikel 25.

1.Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll.
2.Mödrar och barn är berättigade till särskild omvårdnad och hjälp. Alla barn skall åtnjuta samma sociala skydd, vare sig de är födda inom eller utom äktenskapet.
(Här ska vi inte bara skämmas här måste något hända så fort som möjligt. När dom som ska hjälpa kidnappar barn och sjuka får en värre situation än fängslade utan att ha en chans att rättssäkert få sin sak prövad eller ha tillgång till någon hjälp. När äldre växer fast i lakanen eller dör pga utebliven tillsyn är inte Sverige ett land med mänskliga rättigheter)


Artikel 28.
Var och en har rätt till ett socialt och internationellt system där de rättigheter och friheter som behandlas i denna förklaring till fullo kan förverkligas.
(Iom det jag uttryckt ovan så följer vi inte den här artikeln heller.)

Artikel 30.
Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att om intetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.
(Vad gör våra folkvalda i stat och kommun?)

---------------------------------------------------------------------------
DET HÄR ÄR ETT INLÄGG OM VÅRA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER!!
INNEHÅLLET SKA INTE TAS UR URSPRUNGS INLÄGGET OCH ANVÄNDAS MOT DE SAMMA.
När vi bryter mot en tredjedel av dom mest grundläggande rättigheterna vi erkänt och på heder och samvete lovat följa så skäms jag över att vi firar 60år med dom mänskliga rättigheterna vi inte följer. Mer passande vore flaggan på halv stång och svart armbindel.


Riktigt Läsvärt från media:
Individer måste gå före/svd.se
60 år med mänskliga rättigheter/dagen.se
Dystert fira 60 år i dag/unt.se rörande
Mänskliga rättigheter fyller 60 år/Svd.se
Hjärtat klappar för mänskliga rättigheter/ljusnan.se
60 år med mänskliga rättigheter/hd.se
Stora utmaningar för FN/hn.se
Rättigheter under attack/sydsvenskan.se
Säg nej till Durban del två/dn.se
En tämligen misslyckad 60-åring firas i dag/dagen.se
De mänskliga rättigheterna fyller 60 år/Corren.se
Lars Lindén (kd): De mänskliga rättigheterna firar 60 år i dag/vlt.se
60 år med mänskliga rättigheter/arbetarbladet.se
Folkrätten har funnits i 60 år–övergreppen fortsätter/folkbladet
Mänskliga rättigheter 60 år - med Teater Reagera/newsdesk.se
Bush pratar mänskliga rättigheter/svd.se
Mänskligheten värd att gå vidare/kristeanstadsbladet.se
Alla har rätt till internet/mänskligarättigheter/aftonbladet.se >(Undrar om AB.se är feg-skitar som inte vågar lägga inlägget på bildts uttalande på debattsidan.. blir inte mycket till debatt då inte.)


Fler som bloggar om
mänskliga rättigheter:

Knuff.se
mänskliga rättigheter/Bloggar.se
FNs mänskliga rättigheter 60 år/ssu.se
Mänskliga rättigheter 60 år/FN-Fördundet
De mänskliga rättigheterna 60 år/Advokatsamfundet


Mänskliga rättigheter är en så viktig sak
så jag tycker alla ska ta sig tid och läsa vad som skrivits om dom. För du eller någon närstående kan när som helst bli drabbad för att dom inte följs.

m00ns

På bilden
Deklarationen om människans och medborgarens rättigheter, antagen av Frankrikes nationalförsamling 1789

Bloggar jag följer:
Ett hjärta rött, Alliansuppropet, Oscar.s, Arvid.F, Den Osynliga Patienten, Jan Rume´s Blogg, Svensson, BloggenBent Allians fritt.S
Mer intressant


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

5 kommentarer:

Havsglimten sa...

Usch jaa, vart är vi på väg.....

Hur ska vi få till en riktig förändring? Ser dj-vligt mörkt ut. :(

Anonym sa...

Skitbra blogginlägg där, moons.

Visst är det lustigt hur varje regering i världen hyllar dessa prnciper och hela tiden förutsätter att det gäller någon annanstans.

/livelev

m00n,m00ns,MooN,m0oN,är,vi sa...

Tack =o)
Finns mycket att läsa här om man är intresserad av sociala frågor...

Behövs eg så lite för att dom som har det sämst skulle få det bättre och sanning är att det kostar mer att inte göra något.

Åsa sa...

Håller med, att skriva kort i ämnet är definitivt svårt. Och än verkar det svårt för arbetsgivare i Sverige att värdesätta kunskaper och studier i just mänskliga rättigheter. Det är mer ngt man kan ägna sig åt på sin fritid typ. Hoppas på en förändring å det snaraste!

En riktigt gedigen artikellista du har här. Saknar dock debattartikeln av Elisabeth Abiri, ordförande i Delegationen av mänskliga rättigheterna i Sverige.

m00n,m00ns,MooN,m0oN,är,vi sa...

Kunskaper är något som vi kan konkurrera med
dumt att inte satsa på det. (Exempel ur verkligheten). Ett större amerikanskt data företag med HK i Sverige flyttade hela sin fakturering från Sverige till det billigare landet i öst. Bara att nu går det åt två st som gör jobbet och en tredje som övervakar. Trots det så blir mycket fel och måste rättas till här i Sverige. Om vi istället gjort lite pr om att vi har högt utbildat folk i Sverige hade det nog nåt dom i usa med och jobben varit kvar.