söndag 4 januari 2009

Missbrukad av Sjukförsäkringen

Efter nu också ha läst Helena Riveires inlägg på svd.
Så slår det mig att också hon utelämnar endel viktiga saker så som hur det blir för alla dom som missbrukas av att deras arbetsoförmåga till trots ändå måste underkasta sig vad än det intyg som nu kallas "Medicinskt underlag för förmåga att arbeta vid sjukdom". Vad händer med alla dom som får det här pappret ifyllt med en viss arbetsförmåga ifylld som dom sen bevisligen inte har? ´Kommer Helena Riveire ersätta dom människor som hon tvingar till ett arbete dom sen bevisar att dom inte klarar av antingen genom att dom blir sjukare eller att deras oförmåga hindrar dom att komma dit.

Nu är det inte bara Helenas påfund att alla sjuka ska rannsakas och kan dom använda en kroppsdel så ska den kroppsdelen arbeta. Att den kroppsdelen som fungerar i många fall varit utsatt för ett trauma och även om utsidan på det huvud kroppsdelen är fäst vid så kan insidan fått skador som inte syns men påverkar det huvud den friska kroppsdelen sitter på. I alla dessa inlägg och uttalanden som görs av dom som tycker att det här är det bästa för alla sjuka så nämns aldrig vad och hur det ska gå för dom som trots arbetsförmåga inte kommer klara av det jobb dom av det medicinska underlag för arbetsförmåga ändå måste försöka utföra.

Något som ofta nämns är att det är den förra regeringens idé med FUT utredningen. Man kan undra om den nuvarande regeringen skäms över att den tillsattes så dom vill påtala att dom inte tillsatt den.
""Enligt en undersökning av FUT-delegationen (Felaktigt utnyttjande av trygghetssystemen), som tillsattes av Pär Nuder i den förra regeringen, känner var fjärde svensk personligen någon som felaktigt utnyttjar sjukförsäkringen""

Trøste & Bære - Jag är inte sjuk


Det är kanske på tiden att ifrågasätta hur den fjärdedel som tydligen är sjuka enligt vad den svenska befolkningen personligen känner och som inte felaktigt utnyttjar sjukförsäkringen ska kompenseras för den misstro och det felaktiga arbetsförmåge intyget dom nu får erhålla pga att någon läkare inte vägt in alla symptom i det arbetsförmåge intyg som ytterligare kommer förstöra deras liv,familj och ekonomi.

Hur långt får det gå innan dessa människor som bevisligen visar sig sjuka verkligen blir klassade som sjuka och får den hjälp dom behöver och kan använda sig av dom försäkringar dom fått igenom sin anställning eller tagit privat? Vad görs för att säkra att den här fjärdedelen människor som är sjuka fångas upp innan dom brytits ner totalt?


""Det vore fel att återigen använda sjukförsäkringen som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Detta har prövats tidigare och det slutade med att en halv miljon människor förtidspensionerades. Det säger socialförsäkringsutskottets ordförande Gunnar Axén (m) i en kommentar.""Sjukförsäkringen är ingen arbetslöshetsförsäkring.newsdesk.se


Att Gunnar Axén(m) tänker använda "arbetsförmåge intyget" utan hänsyn till den fjärdedelen riktigt sjukas verkliga förmåga och utan att ha presenterat hur dessa människor ska fångas upp lämnar en heldel att önska. Att dom moderater som står för det här själva kommer öppna plånboken eller handväskan för den fjärdedelen riktigt sjuka som inte kommer klara av det arbete det arbetsförmåge intyget skapat håller jag för otroligt.


Efter mina 17år av skador efter att ha blivit överkörd av en smitare så har jag mer än en aning om vad som väntar dessa sjuka. Att dom kommer mista familj, hem och ekonomi för att dom sin sjukdom till trots ändå kommer tvingas till arbete eller helt stå utan ekonomi. För dom verkligt skadade och sjuka människorna som inte kommer fångas upp eller få möjlighet att få en slutlig bedömning utan istället få arbetsförmåge utsättas till den dagen dom inte äger mer än det dom har på sig kommer helena Rivieres ord förevigt rimma illa.

"Försäkringskassans handläggare gör en fantastisk insats för välfärdens fortbestånd. Helena Riviere""

Mer i ämnet:
"S kräver ett moratorium i sjukförsäkringen.newsdesk"
Ledare 26/12: Bättre än förtidspension.gp.se
Mister sjukersättning trots skada.sr.se
"Sören Johansson har en axelskada sedan flera år tillbaka och klarar inte av att jobba mer än halvtid som chaufför. Efter indragen sjukersättning på halvtid får han nu klara sig på det som jobbet ger, drygt 7000 kronor i månaden netto.sr.se"

Remiss. Yttrande.
Bloggar jag följer:
Ett hjärta rött, Alliansuppropet, Oscar.s, Arvid.F, Den Osynliga Patienten, Jan Rume´s Blogg, Svensson, BloggenBent Allians fritt.S Mer intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

3 kommentarer:

Micke Håkansson sa...

Svårt att tänka sig att man inom landet, kan "radera" människors historik och kanske det gagnar även FSK ?
Se länk:
http://blogg.passagen.se/mickeh1962/

m00ns Hellre upplyst än nedsläckt sa...

Försäkringskassan har mottagit ditt mail där du ifrågasätter Försäkringskassans rätt att betala ut en del av ditt retroaktiva bostadstillägg till socialtjänsten.
Denna utbetalning är gjord med stöd av 17 kapitlet 1 § andra stycket i lagen om allmän försäkring.
(Om en person som är berättigad till periodisk ersättning enligt denna lag har fått ekonomiskt bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen (2001:453), får retroaktivt beviljad sådan periodisk ersättning betalas ut till socialnämnden. Betalning till socialnämnden får göras, till den del den ersättningsberättigade inte har återbetalat biståndet och det återstående beloppet överstiger 1000 kr, med det belopp som motsvarar vad socialnämnden sammanlagt har betalat ut till den ersättningsberättigade och dennes familj före eller under den tid som den retroaktiva ersättningen avser.)

m00ns Hellre upplyst än nedsläckt sa...

Jag är väl förtrogen med svea rikes lag och vad du insuinerar att jag skulle ha ifrågasatt för något
ang 17kap 1§ andra stycket i lagen om allmän försäkring får du gärna förklara.

Så vitt jag vet så har dock inte förvaltningslagen upphört att gälla (Förvaltningslag (1986:223) http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19860223.htm
och att följa den torde vara lika viktigt som att följa AFL.
Att så inte skett i ärendet kan inte ha gått dig förbi.