lördag 3 januari 2009

Välgörenhet ger Odräglighet


När du stoppar dina växelpengar i bössan
så gör du det i tron om att du ger någon ett drägligare liv eller åtminstone hjälper en behövande på vägen. Att så inte är fallet börjar nu sprida sig så sakta bland media.

Anders Örtenblad på svd har lite koll på det här men blev för den insikten kallad för djupt omänsklig. I verkligheten är det precis tvärtom Anders insikt att välgörenheten har som största mål att hålla igång sig självt under förespegling att dom skulle göra det bästa för dom de sägar sig hjälpa. Trots att Örtenblads artikel är väldigt kort skriver han en väldigt fin rad. "Vi legitimerar odrägliga förhållanden genom att kontinuerligt lindra lidandet lite grann".

Att det finns pengar att tjäna i den lukrativa branschen "Välgörenhet" har både dom "seriösa" och oseriösa välgörarna förstått och utnyttjat. I mångt och mycket är även dom seriösa välgörenhets inrättningarna inte tillför annat än att hålla igång sig själva och fortsätta dra in så mycket pengar som möjligt av dina skänkta pengar. För inget av dom välgörenhets företag som finns har något intresse av att göra sig självt överflödiga genom att lösa den kris eller fattigdom eller bostadsbrist dom säger sig vilja ha dina skänkta pengar för.

Volbeat - The Garden's TaleAtt det nu kommer rapporter om en ökning av oseriösa välgörenhets företag är knappast oväntat och något som fått växa under lång tid utan att något hänt. Att 90-konton skulle vara någon sorts garant för att dom pengarna du ger bort hamnar där dom ska är inte alls sant. För ett 90-konto kostar 50.000kronor att skaffa som mäste tas från dina välgörenhets pengar. För att få behålla 90-kontot krävs att två tredjedelar av pengarna går dit välgörenhets företaget sagt. Att så inte ens sker hos dom "seriösa företagen" som bedriver insamlingar dyker upp då och då men leder oftast inte till någon åtgärd.


Få eller inga verkar förstå att den bostadskris och misär som finns i Sverige hade varit bort byggda och misären åtgärdad om du istället hade skänkt dina pengar via skattsedeln istället för att hålla igång välgörenhets industrin vars huvudsyfte är att hålla igång sig självt. Det gäller seriösa som oseriösa välgörare deras huvudsyfte är att hålla igång sig själva och leva på din välgörenhet.

Mer från mig:
Värdelös genorisitet
30.000 fast i välgörenhets träsket
Hur mycket har vi råd att spara..

Oegentligheter inom sjukvården:
Fusk i Sjukvården
Fortsättning på den tragiska berättelsen om Birgitta

Bloggar jag följer:
Ett hjärta rött, Alliansuppropet, Oscar.s, Arvid.F, Den Osynliga Patienten, Jan Rume´s Blogg, Svensson, BloggenBent Allians fritt.S Mer intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

11 kommentarer:

m00ns Hellre upplyst än nedsläckt sa...

Tar mig friheten att flytta ett inlägg av Roöf Nilsson hit. Då det dels är aktuellt och också intressant.

Varje hemlös person i Sverige kostar skattebetalarna omkring 600 000 kronor per år, vilket innebär att den årliga kostnaden för alla cirka 18 000 hemlösa vi har i vårt land slutar på i runda tal 11 miljarder. Detta är uppskattade siffror ur en rapport från Lunds socialhögskola. För 11 miljarder skulle 11 000 lägenheter i miljonklassen kunna köpas in och därefter kunde det stöd och den hjälp som krävs för att behålla dessa ges till de människor som vill och behöver det. Det skulle innebära att hemlösheten skulle vara löst på ett par år. En tanke bara!
Men verkligheten ser både dystrare och helt annorlunda ut, idag verkar istället pengarna användas till att vidmakthålla och bygga in hemlösheten i samhället. Det görs helt enkelt genom att vi bygger upp en särskiljande sekundär bostadsmarknad för hemlösa och fattiga människor, där härbärgen, stegboenden, referensboenden, träningsboenden, korttidsboenden och 10 talet andra uppfinningsrika boendedefinitioner finns att tillgå. Inom denna boendesfär finns sedan en arbetsmarknad för ett stort antal problemorienterade och ”kontrollfreakade” människor som tycks vara avlönade endast för att förminska och diagnostisera redan utsatta människor. Helst så mycket att ett eget tryggt hem med ett fungerande privatliv aldrig ska behöva komma på tal.
Med mina över 30 års långa självupplevda erfarenhet av olika ”uppfostringsboendelösningar” är jag övertygad om svårigheten att finna en mer hopplös, mer verkningslös eller dyrare lösning än denna. Finns det överhuvudtaget en vilja i vårt land att leva upp till vår egen regeringsform och allas våra mänskliga rättigheter vi skrivit under på? Om så var fallet skulle vi då inte av den diskriminering som dagligen pågår och allas ”rätt till bostad”, avsatt några miljarder för uppbyggnad av små billiga integrerade hyresrätter?
Vi ska strax läsa några utdrag ur vad våra mest ansedda forskare på hemlöshet har kommit fram till om denna snabbt växande sekundära bostadsmarknad (boendetrappor). Denna lukrativa boendemarknad våra politiker, tjänstemän, frivilligorganisationer och privata aktörer förespråkar och bygger vidare på. Utöver de nedanstående forskarna finns många fler som kommit fram till liknande slutsatser.
Så här säger Ingrid Sahlin: ”Jag påvisade redan för tio år sedan att i kommuner som använder boendetrappor är helt hemlösa avsevärt fler än i kommuner som inte gör det”.
Cecilia Löfstrand säger så här: ”På den sekundära bostadsmarknaden har andrahandskontraktet konstruerats enbart för att begränsa den boendes rättigheter. De boendelösningar som kommunerna erbjuder hemlösa är vanligtvis andrahandsupplåtelser som är kombinerade med specialvillkor som innebär betydande begränsningar i hyresgästens möjligheter att disponera och förfoga över bostaden. Dessa går ofta långt utöver dem som gäller för övriga, ”vanliga”, hyresgäster och är inte så sällan integritetskränkande, i vissa fall direkt olagliga (SOU 2001:95, SOU 2004:3). De kan bl.a. innebära förbud mot att ha övernattande gäster eller sällskapsdjur i bostaden. Bostaden är för socialtjänsten ett medel för att uppnå en viss målsättning som formulerats i en s.k. arbetsplan. För att få ett andrahandskontrakt måste klienten underkasta sig tillsyn och kontroll, ett uttryckligt villkor från socialtjänsten och fastighetsägaren, vilket bland annat innebär oanmälda hembesök med hjälp av en extranyckel ”.
Så här säger Hans Swärd: ”De organisationer som idag finns där för att hjälpa våra hemlösa är kvarhållande och arbetar helt utan syfte”.
Vad säger Socialstyrelsen och Boverket? Jo, ”Socialstyrelsen och Boverket menar att det till och med kan vara en belastning att ha en bostad genom socialtjänsten, eftersom risken finns att man efter det aldrig blir godkänd som hyresgäst med eget förstahandskontrakt. Dessa kommunala boendelösningar för hemlösa blir därför ofta en separat bostadsmarknad, med helt egna regler och förutsättningar”.
Maria Larsson som ansvarig minister i hemlöshetsfrågor tycker så här: Det behövs mer evidens, då jag anser det finns för lite forskning på området?? ”Jag tycker socialtjänsten och våra frivilligorganisationer samarbetar mycket bra och gör ett ovärderligt jobb för att hjälpa våra hemlösa”.
Vad Maria Larsson verkar söka efter i sin desperation, är snarare ett sätt att försöka köpa tid för att förhala sanningen och samtidigt utnyttja och cementera hemlösheten ytterligare i hjälplösa organisationer på grund av deras bidragsbehov. Vidare handlar det kanske även lite om att för hennes egen trovärdighets skull fortast möjligt försöka hitta en forskare som är villig att stödja denna vidriga människosyn mot våra hemlösa och fattiga medborgare med en ”evidens”. Men skulle det funnits någon mening med alla hyllmeter av evidens som finns och åter efterfrågas i den här frågan, varför har vi då inte agerat tidigare utifrån de forskningsresultat som redan presenterats?
Om denna egoistiska och giriga samhällsuppbyggnad ska gälla i framtiden så kommer även kostnaderna för fler väktare och ytterligare poliser att skjuta i höjden, då vi tycks arbeta utifrån någon tro att fler och fler batonger ska kunna lösa hemlösheten genom segregation.


Rolf Nilsson
Ordf. Föreningen Stockholms hemlösa

Anonym sa...

Jag håller med om kritiken av välgörenhet.

Och Rolf Nilsson har en enorm
energi år efter år att skriva
om hemlöshet.

m00ns Hellre upplyst än nedsläckt sa...

Jo
Han uppvisar civilkurage.
Värdigt ett pris.
Hoppas verkligen folk tar sig tid och läser det han skriver.

m00ns Hellre upplyst än nedsläckt sa...

Den som har svårt att förstå det här med välgörenhet kan fundera över hur många välgörenhets organisationer som byggt bort sig själva? Något som skulle vara det egentliga målet med deras verksamhet.....

Anonym sa...

Sverige har en stor offentlig sektor vari en massa människor är anställda.Om vi inte hade haft missbrukare, hemlösa, kriminella osv hade alla dessa kuratorer,socialsekr.,vårdare m.fl. varit överflödiga och ekorrhjulet hade stannat då ekorren försvunnit. Denna stora sociala sektor spinner väl in i dessa välgörenhetsorg. genom att det finns till som nån sorts självändanmål.

m00ns Hellre upplyst än nedsläckt sa...

Pga besparingar så använder komuner och stadsdelar dessa välgörenhets organisationer. Det kommer aldrig lösa några problem bara hålla igång och öka kostnaderna. missbrukare, hemlösa, kriminella osv kommer inte försvinna. Man behöver inte vara raketforskare för att förstå att det sjunkande antalet socialbidrags tagare har ett samband med den ökande brottsligheten. Att den minskade statistiken bidrags tagare fått söka andra sätt att få ihop till bröd födan är inte så svårt att förstå.

Havsglimten sa...

God Fortsättning!

Man kan börja undra om det finns någonting som går rätt till idag?

jdi-y sa...

Apropå just välgörenhet: http://jdi-y.blogspot.com/2008/12/vlgrenhet.html

Rolf Nilsson sa...

Om viljan fanns så skulle hemlösheten vara över för länge sedan. Om vi verkligen försvarade det vi säger oss ha enats kring: Allas lika värde. Det måste finnas en gräns för vad vi inbillar oss att skramlet av bössor och välformulerade bidragsansökningar kan göra, en ände på de vidriga lögner och det svek som politiker, tjänstemän och organisationer står för.

En hemlös behöver ett tryggt hem!

Alla andra lösningar är bara missbruk. Det är vidrigt att höra hur de vädjar till hjärtat när de söker sina pengar. Ni vilseleder med era ständiga räkningar, ert problematiserande och er populistiska inställsamhet.

“Dubbeldiagnoser” och andra kvasiformuleringar flyter fram som en unken sörja genom myndigheter och organisationer som påstår sig arbeta mot hemlöshet. Institutioner vägrar samarbeta med varandra.

Fråga vem som helst hur den människan skulle må i psyket om han/hon saknade ett tryggt hem. Fråga dig själv hur du skulle uppleva att få vård mot denna känsla av hopplöshet för att i nästa stund slängas ännu längre ut i den. Skulle du över huvud taget kalla detta för vård?

Om du har rätt till ett tryggt hem som du kan återvända till efter ett besök hos läkaren. Vilka krav ställer du då på den som inte har rätt till detta? De hemlösa utgör en ytterst liten del av hela vår supande befolkning. Den övriga delen super bakom hemmets gardiner.


Rolf Nilsson
Ordf. Föreningen Stockholms hemlösa

Rolf Nilsson sa...

Om viljan fanns så skulle hemlösheten vara över för länge sedan. Om vi verkligen försvarade det vi säger oss ha enats kring: Allas lika värde. Det måste finnas en gräns för vad vi inbillar oss att skramlet av bössor och välformulerade bidragsansökningar kan göra, en ände på de vidriga lögner och det svek som politiker, tjänstemän och organisationer står för.

En hemlös behöver ett tryggt hem!

Alla andra lösningar är bara missbruk. Det är vidrigt att höra hur de vädjar till hjärtat när de söker sina pengar. Ni vilseleder med era ständiga räkningar, ert problematiserande och er populistiska inställsamhet.

“Dubbeldiagnoser” och andra kvasiformuleringar flyter fram som en unken sörja genom myndigheter och organisationer som påstår sig arbeta mot hemlöshet. Institutioner vägrar samarbeta med varandra.

Fråga vem som helst hur den människan skulle må i psyket om han/hon saknade ett tryggt hem. Fråga dig själv hur du skulle uppleva att få vård mot denna känsla av hopplöshet för att i nästa stund slängas ännu längre ut i den. Skulle du över huvud taget kalla detta för vård?

Om du har rätt till ett tryggt hem som du kan återvända till efter ett besök hos läkaren. Vilka krav ställer du då på den som inte har rätt till detta? De hemlösa utgör en ytterst liten del av hela vår supande befolkning. Den övriga delen super bakom hemmets gardiner.


Rolf Nilsson
Ordf. Föreningen Stockholms hemlösa

m00ns Hellre upplyst än nedsläckt sa...

Att inte en enda krona i välgörenhet går till det som behövs är nåt som folk måste inse. Det har inte skapats en enda lägenhet av nån enda krona. Det enda som hänt är att Välgörenhetens topp skikt har levt bra på dom som har det sämst. Hade det köpts bostäder istället hade alla hemlösa haft varsinn villa med privat doktor och all hjälp dom kan tänkas behöva.