fredag 6 februari 2009

För mycket till fler och för lite för en! Del 2


För mycket till fler och för lite för en! Del 2


Samlat ihop den viktigaste faktan så det är lätt att "back tracka" uppgifterna i inlägget innan. När jag sökte runt hittade jag två personer som verkade må väldigt dåligt och där socialtjänsten vägrade hjälpa dom. Hur det gått för dom vet jag inte kanske har dom fått advekat hjälp eller så kanske dom tagit livet av sig. Allt på grund av den här sned fördelningen som över gynnat stor familjer och tvingat ensamstående eller ensamstående med barn till mörker. Och tyvärr även gamla med garanti pension. Såklart är det lika snålt för sjukskrivna som mist sjjukersättningen.


Stockholms stad
Sammanträde torsdag den 21 augusti 2008 (punkt § 27)
2008-09-25
Svar på skrivelse om individuell behovsbedömning av bistånd till elräkningar
Remiss om motion om skälig levnadsnivå för elförbrukning 2009-01-05
Skälig levnadsnivå för elförbrukning - yttrande över motion.2009-01-27
Rätten till skälig levnadsnivå Stockholm som en attrak-tiv stad för alla
Utlåtande 2007:181 RVII (Dnr 325-1744/2007)
Fakta inhämntning
Elföretagen
EON - så länge räcker 1kw
Energi Guider
Fortum-3.400kw/år
Eon-3.000kw/år
Vattenfall- 3.300/år
Energi rådgivningen
sida framtagen av 27 komuner i Stockholm.
Energirådgivningen.se
Själva guiden här
Konsumentverket fakta
Koll på pengarna
Koll på pengarna 2008 som en PDF-fil.
"Riksnormen för försörjningsstöd 2008 – ändring i socialtjänstförordningen
(2001:937) – Meddelandeblad"
Socialtjänstlagen
Domar med felaktig statistik.
GÖTEBORG 2006-08-24
GÖTEBORG 2005-09-26
Skärmdumpar och kopior
"brevsvar från konsumentverket komplett."
Brev från stadsdelen som visar SCBs statistik"
Skickade brev till JO och Länsrätten
Lagen googlar-photobucket
Länsrätts dom som inte följer lagen utan felaktig statistik."
Brev från JO

Bloggat av mig
Ett Väldigt Viktigt Brev Om EL den 11 september 2008
Hälften så mycket på Dubbelt så lång tid 8 september 2008
Gör Om Gör Rätt den 14 september 2008
Det här gäller din Mamma 20 september 2008
Dråp-likt Förstörningsstöd? 5 oktober 2008
Ovan dom som mådde dåligt.
Dom borde få tvätta Tågen! 7 oktober 2008
Konsumentverket saknar Koll På Pengarna!10 oktober 2008
statistikers sammaställda data avgör hur lite el fattiga får. 17 november 2008
Mörker väntar sjuka den 23 november 2008
Ström för Dum den 28 november 2008
KD Humanister ända till Plånboken? 28 november 2008
Matematiska genier i regeringen kan inte lagen? 1 december 2008
Sveriges samlade kunnande googlar istället för att läsa lagen 13 december 2008
Vem tror man beräknar statistik? 15 december 2008
Fortsätter väl på våran SkenDemokrati den 19 december 2008
Out Off Line

Press rellaterat
Gamla tanter blir lätt bortglömda.ab
Lagrådsremiss angående ny organisation för tillsyn av socialtjänsten
Ett steg i rätt riktning.dagen
Många anmälningar blir aldrig registerade.svd
Trendbrott med dyrare socialbidrag.svd
"Försumlig socialtjänst får verksamhetsförbud".dn
Stora brister på behandlingshem.ab
Urusel socialtjänst ifrågasätts!
Frågestund ska göra politik populär
Miljonsmäll hotar efter dom.hd
"Kultureliten vägrar delta".ab
Slarv med statistik ger missar i barnärenden
Antalet socialbidragstagare ökar.sr
Kommuner pressas av försörjningsstöd Censuren

En rättvis socialtjänst vill väl alla ha? där alla får rätt bidrag och ingen fuskar.

Bloggar om
Claeskrantz.se motvallsbloggen Smärtbloggen Resursbloggen Nemokrati Queen Of Light kajraving Samhällets attityder Fall förfasas Kulturbloggen Solidaritet & Rättvisa Göran Greider Lotta Röd bloggportal i Stockholm.etc Stockholmvänstern.se

Bloggar jag följer:
Ett hjärta rött, Alliansuppropet, Oscar.s, Arvid.F, Den Osynliga Patienten, Jan Rume´s Blogg, Svensson, BloggenBent Allians fritt.S Mer intressant Loke Jens.O

7 kommentarer:

m00ns Hellre upplyst än nedsläckt sa...

Länsstyrelsen har iaf läst kanske dom man ska ringa?

m00ns Hellre upplyst än nedsläckt sa...

Snart gjort allt för att få dom att förstå att konsumentverkat aldrig haft med siffrorna i broshyren "koll på pengarna" att göra förutom trycka upp nrevet i r-ven på dom från KOV "Brev svar från konsumentverket komplett" Där dom uttryckligen förklarar att dom inte har i uppdrag ifrån regeringen att ta fram beräkningar för elförbrukning. Och SCB har aldrig haft någon sån uppgift heller.

m00ns Hellre upplyst än nedsläckt sa...

Nytt på
Out Off Line
Dom fattiga och Rädda barnen

Anonym sa...

Undrar om de tror att alla är lika korkade som de som genomförde den här "gränsen" i ett politiskt beslut utan att ha kontrollerat källan. Rimligen skulle det inte ta mer tid än 1 minut att ringa till konsumentverket och tala med Ingrid Hallstan. Sen ytterligare 1 minut om de vill ha det verifierat av en elektriker eller ett elbolag.Snart har det nog gått mer i skattepengar till löner för att inte göra nåt än vad det hade kostat att lösa felet....

Phredrik Fon Tanell sa...

Det är myndigheters nya stil att framstå som macho. Med det menar de machosister som vill bli fullständigt förnedrade innan de inser att använda telefonen är den slutgiltiga lösningen.

Anonym sa...

TJÄNSTEUTLÅTANDEDNR 106-414/2007SID 1 (4)2007-08-29

Kommunstyrelsen har till socialtjänstnämnden för yttrande överlämnat en motion från Ann-Margrethe Livh (v) och Karin Rågsjö (v) gällande rätten till en skälig levnadsnivå i staden. Remisstiden går ut 28 september 2007. Ärendet har även remitterats till stadsdelsnämnderna Skärholmen, Älvsjö och Enskede-Årsta-Vantör samt stadsledningskontoret (SLK
--------------------------------------'

Förvaltningen deltog i arbetet med att arbeta fram förslaget till reviderade riktlinjer, främst utifrån ett stadsövergripande verksamhetsperspektiv och med utgångspunkten att riktlinjerna ska ge stöd och vägledning för en likvärdig och ""rättssäker"" handläggning i staden. Förvaltningen välkomnade de förtydliganden och preciseringar som fördes in riktlinjerna.

"rättssäker" shure.

m00ns sa...

Den som kommer från Lottas artikel
http://www.aftonbladet.se/debatt/lottagroning/article4321595.ab

Kan fundera på varför del1 togs bort ur samma artikel tillsammans med endel andra länkningar.