onsdag 18 mars 2009

Hårdare krav på ensam och utsattaste


Kraven på Stockholms hemlösa ska bli tuffare

enligt ett nytt förslag till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden. Att det är det dummaste man kan hitta på. Har Ordförande i hemlösas förening Rolf Nilsson förklarat allt för många gånger. Trots det så väljer Stockholm att göra tvärtom. Är det total okunskap och avsaknad av empatiförmåga som leder fram till såna här beslut? Att varje som människa som hålls bostadslös kostar 600.000 kronor per år. Måste väl tyda på att det inte är av besparings skäl man fattar sådana här beslut. Hur länge kommer vi ha råd med att stänga ute de utsatta? De tio största givarorganisationerna fick cirka 2,7 miljarder kronor i fjol, mot cirka 2,2 miljarder året innan. Inte en enda lägenhet gav dessa pengar. Istället fick du som givare. Fler dyra boenden och anställda "välgörare". Altt i en alltid ökande spiral.

Mauro Scocco - Till dom ensamma


Att det ändå finns tillfälliga boenden
för de utsatta i Stockholm för 25-30.000 kronor i månaden per person kan kanske ses som en god sak. Men de löser aldrig problemet. För de som är bostadslösa utan andra laster än skulder som belastar dom. När de försöker få någonstans att bo. De människorna med eller utan barn finns det ingenting för. De är helt utelämnade till skumma fastighets ägare och rivningsfärdiga hus. Senast är det en barnfamilj i Tollarp som får sitta i bilen och värma sig för lägenheten de kommer bli vräkta ifrån saknar värme. "Vi har satt oss själva i denna situation menar socialen". Det finns inte någon enda människa som VILL sätta sig självt i en sådan situation. Jag har tidigare försökt förklara vinsten med att se till så folk får skuldsanering. Så de iaf har en chans att få någonstans att bo och få tillbaks något som kan kallas liv.

I väntan på att något verkligen händer
Så vill jag tipsa om "Föreningen Socialombud"
Vi är en ideell förening som arbetar för att främja rättssäkerheten inom förvaltningsrätten. Detta gör vi genom att ge råd och stöd till enskilda, i deras myndighetskontakt. Detta gäller främst Socialtjänsten men berör då även förvaltningsdomstolar och tillsynsmyndigheter. Vi använder gällande lagstiftningar som grund för vårt arbete och har barnkonventionen som ledstjärna. Vår inriktning är hjälp till självhjälp.
Vi tar inte ställning i det enskilda ärendet om insatser behövs eller ej, utan informerar om rättigheter och tillvägagångssätt för att det ska bli en bra grund för alla parter. Vi vet att Socialtjänstens insatser i många fall är behövliga och därför försöker vi skapa ett bra samarbete mellan oss och de olika resurser som finns i vårt samhälle.
Alla är välkommna att stötta, dela erfarenheter och bilda bekantskap.

Aktuellt i media
Hårdare krav på de ensamma och utsatta.Otid.se
Saga, 8: Mamma orkar inte med mig"Skrämmande"
Allt hårdare krav på hemlösa
Välgörenheten ökar trots krisen
Tonåringar misshandlade hemlös man
Hemlösa begår brott för att slippa sova ute
’Känns som jag väckt liv i Fattigsverige’
Stadshuset sparar på hemlösa
Fördomen kan bli ett intellektuellt terrorvapen
Hemlösa får sova i ärkebiskopens trädgård
Något För Sverige?
Botten citat
"Vilken tur att han kan spela gitarr"
Alexandra Pascalidou

Historisk kollaps
socialförsäkringarna så viktig och central som den verkligen är.
Inom fackföreningsrörelsen, kanske särskilt i LO-borgen, tycks man dessutom leva kvar i det fornstora minnet av en svunnen samförståndskultur, trots att så litet av den i dag återstår. Därav kanske förvåningen i Wanja Lundby-Wedins ansikte över de brutna förhandlingarna.

Bloggat
De lever i minusgrader
Mer från mig:
Vad ska det bli av barnen av vår tid
Hell-O-Win Hur illa får Det Bli?
Hel-o-win eller Fel-O-Grin så Illa det är
Det här Samman-Brottet måste få bli det sista!
Kvällsöppet om att tvångsomhänderta barn
Wow Jag har rätt! =o)
Om man ändå var så mycket bättre..
Out Off Line
Bloggar jag följer:
Ett hjärta rött, Alliansuppropet, Oscar.s, Arvid.F, Den Osynliga Patienten, Jan Rume´s Blogg, Svensson, BloggenBent Allians fritt.S

2 kommentarer:

Rolf Nilsson sa...

Den blomstrande “hemlösaindustri” vi har i Sverige idag, är ett praktexempel på kapitalismens och dess underhuggares girighet.

I den viljelösa debatt som pågår om våra hemlösa medborgare, som mer handlar om “vård” än om den bostadsbrist som råder på billiga hyresrätter.
Bostäder som gör att människor inte dagligen vräks av de ständigt ökande boendekostnaderna.

Men våra politiker, tjänstemän och frivilligorganisationer sitter i knä med nappen i mun på kapitalet och håller de monetära systemen uppbyggda runt våra hem/bostadslösa igång för sin egen överlevnads skull.

Ett urholkat argument för att hemlösheten inte kan lösas, är att den är så komplex. Det komplexa i denna fråga är att regeringen, kommunen, frivilligorganisationerna har olika definitioner på vad en hemlös är, utifrån hur bidragen för att hjälpa hemlösa fördelas.

Om vi istället använder oss av Socialstyrelsens definition, de som får i uppdrag av regeringen att sammanställa hur många hemlösa människor vi har i landet. Då räknas bara de hemlösa som haft kontakt med en myndighet eller någon organisation relaterad till hemlöshetsfrågan under en mätvecka, där den senaste siffran visade 17800.

Använder vi istället forskning under samma definition som socialstyrelsen använder sig utav, då visar det sig att bland annat drygt 400 000 unga i Sverige saknar en egen bostad. Bland dem är småbarnsföräldrarna en växande andel, där totalt saknar 46 000 unga föräldrar ett eget boende enligt bostadsforskare Sven Bergenstråle.

Vidare säger Bergenstråle: Att det är en anmärkningsvärd utveckling och ett allvarligt samhällsproblem. Åtta av tio unga vill ha en egen bostad, men allt färre lyckas få det. Det är brist på hyresrätter i storstäderna och många har inte råd att köpa ett eget boende.

Hur kan vi som har ett tryggt hem att gå till, vara medlöpare till att hyrorna ideligen kan höjas och att våra nybyggen inte är att tänka på för allt fler människor i vårt samhälle på grund av allt för höga inkomstkrav. Allt detta på grund av att våra politiker och tjänstemän inte följer vår grundlag, där det står inskrivet att bostadsbeståndet ska tillgodose varje medborgares “rätt till bostad”.

För det kan väl ändå inte vara meningen att våra mindre bemedlade människor eller de som har svårt med tilliten till samhället och/eller inte själva förmår att klara av samhällets allt hårdare krav på oss som individer ska slängas ännu längre ut ur det?

Och där ska sedan självgoda människor förtjäna sina smutsiga pengar på att vi dagligen kastar ut ny föda åt dem.

Rolf Nilsson sa...

Den blomstrande “hemlösaindustri” vi har i Sverige idag, är ett praktexempel på kapitalismens och dess underhuggares girighet.

I den viljelösa debatt som pågår om våra hemlösa medborgare, som mer handlar om “vård” än om den bostadsbrist som råder på billiga hyresrätter.
Bostäder som gör att människor inte dagligen vräks av de ständigt ökande boendekostnaderna.

Men våra politiker, tjänstemän och frivilligorganisationer sitter i knä med nappen i mun på kapitalet och håller de monetära systemen uppbyggda runt våra hem/bostadslösa igång för sin egen överlevnads skull.

Ett urholkat argument för att hemlösheten inte kan lösas, är att den är så komplex. Det komplexa i denna fråga är att regeringen, kommunen, frivilligorganisationerna har olika definitioner på vad en hemlös är, utifrån hur bidragen för att hjälpa hemlösa fördelas.

Om vi istället använder oss av Socialstyrelsens definition, de som får i uppdrag av regeringen att sammanställa hur många hemlösa människor vi har i landet. Då räknas bara de hemlösa som haft kontakt med en myndighet eller någon organisation relaterad till hemlöshetsfrågan under en mätvecka, där den senaste siffran visade 17800.

Använder vi istället forskning under samma definition som socialstyrelsen använder sig utav, då visar det sig att bland annat drygt 400 000 unga i Sverige saknar en egen bostad. Bland dem är småbarnsföräldrarna en växande andel, där totalt saknar 46 000 unga föräldrar ett eget boende enligt bostadsforskare Sven Bergenstråle.

Vidare säger Bergenstråle: Att det är en anmärkningsvärd utveckling och ett allvarligt samhällsproblem. Åtta av tio unga vill ha en egen bostad, men allt färre lyckas få det. Det är brist på hyresrätter i storstäderna och många har inte råd att köpa ett eget boende.

Hur kan vi som har ett tryggt hem att gå till, vara medlöpare till att hyrorna ideligen kan höjas och att våra nybyggen inte är att tänka på för allt fler människor i vårt samhälle på grund av allt för höga inkomstkrav. Allt detta på grund av att våra politiker och tjänstemän inte följer vår grundlag, där det står inskrivet att bostadsbeståndet ska tillgodose varje medborgares “rätt till bostad”.

För det kan väl ändå inte vara meningen att våra mindre bemedlade människor eller de som har svårt med tilliten till samhället och/eller inte själva förmår att klara av samhällets allt hårdare krav på oss som individer ska slängas ännu längre ut ur det?

Och där ska sedan självgoda människor förtjäna sina smutsiga pengar på att vi dagligen kastar ut ny föda åt dem.

Rolf Nilsson
Ordf. Föreningen Stockholms hemlösa