söndag 7 februari 2010

Utan bostad utan hem


Konsekvensen av en ganska enkel felberäkning.

Att socialtjänsten gått emot socialtjänstlagen och tagit felaktig statistik från SCB. En statistik som stämmer någorlunda för en familj om 4 personer. Men som ger en alldeles för stor norm för familjer över 4 personer samtidigt som den är allt för snål för familjer under 4 personer. För att koka potatis tex tar 40 minuter oavsett om du är ensam som ska äta den eller 10 personer. Trots det så har en ensamstående med ett barn bara rätt till hälften av en normal elförbrukning. Det samtidigt som en familj över 4 personer får alldeles förmycket. Det tar inte en 10 personers familj 10ggr 40 minuter att koka potatis, Inte heller tar det bara 20 minuter för en ensamstående med barn att koka potatis. Ändå skiljer det så mycket i den felaktiga statistiken som socialtjänsten använder som norm. Att TVn, kylskåpet eller glödlampan inte heller förbrukar olika mycket el beroende på om en tittar på TVn eller 10 st är också enkelt att förstå för de flesta.


Det här innebär i praktiken att storfamiljer
får alldeles på tok förmycket. Det samtidigt som en ensamstående med barn bara får använda ca hälften av den elförbrukning som behövs. Att alla familjer oavsett antal förbrukar ungefär lika mycket el förutom för antalet sänglampor som används. Att elförbrukningen för sänglamporna som används någon timme per natt bara är några få watt per lampa och månad gör skillnaden tämligen försumbar. Den största elförbrukaren i en lägenhet är spisen och att tillaga en middag förbrukar lika mycket el oavsett hur många som sen äter middagen. Trots det så är skillnaden mellan 4personers familjen och en ensamstående med barn 50% samtidigt som en familj över 4 personer kan få 100% förmycket. Efter ha drabbats av den här felaktiga statistiken och vi fick klara oss helt utan el i 6 månader så stog det klart att något var väldigt fel. Efter ha kontaktat konsumentverket och de förklarat att de inte har i uppdrag ifrån regeringen att ta fram en norm för elförbrukning. För enligt socialtjänstlagen så skall elförbrukning bedömas individuellt. De förklarade samtidigt att den felaktiga statistiken som finns i deras broschyr "Koll på pengarna" För det första är felaktig statistik från SCB och att inte heller SCB har i upprag från regeringen att gå emot socialtjänstalgen och ta fram en norm för elförbrukning. För det andra så är skillnaden på elförbrukning mer beroende på hur många timmar en familj tillbringar i hemmet än antalet familjemedlemmar i en familj.


Itchy Daze - Monster

Det är något som de som skrev socialtjänstlagen förstått.
Att antalet individer i en lägenhet påverkar elförbrukningen mycket lite jämfört med hur många timmar personerna tillbringar i hemmet. Är två familjer hemma lika mycket så är skillnaden mycket liten mellan familjerna oberoende storlek på dom. För kylskåp, spisar, glödlampor, dammsugare TV-apparater förbrukar inte inte olika mycket el beroende på storlek på familjerna. Såklart är tiden en familj tillbringar i hemmet per månad mer avgörande än storleken på den samma. En TV använder lika mycket el om en tittar på den som tio st tittar på den. Den stora skillnaden är hur många timmar varje familj tittar på TV inte hur många det är i familjen. Gör två familjer samma middag tar den lika lång tid att tillaga hur många som äter måltiden sedan påverkar inte elmätaren alls. Trots det så kan en större familj förbruka 150% mer än en ensamstående med barn även om den större familjen bara är hemma en timme i veckan medans den mindre familjen kan vara bunden till hemmet dygnet runt.Nu kan man tycka att den här felfördelningen
som dels är ett brott mot socialtjänstlagen och som drabbar garantipensionärer och ensamstående med barn hårdast. Skulle vara en god hjärtad sak att göra något åt samtidigt som den felaktiga statistiken som nu används som norm innebär ett skatteslöseri där vissa kan lyx konsumera medans andra får sitta i mörker, Också skulle vara samhälls ekonomiskt att åtgärda. Tyvärr så verkar det inte vara så utan ett fåtal väldigt konstiga människor har valt att ge sig på mig istället för att se till så de svaga och utsatta i samhället som inte själva kan göra sig hörda eller tala i egen sak där de kanske sitter i mörkret. Från början var det bara nedlåtande kommentarer i blogg inläggen. Efter ett tag så gav dom sig på mina datorer
så mycket att jag till slut inte kunde fortsätta arbeta, Och utan arbete går det inte heller att betala hyra. Att vända sig till socialtjänsten igen efter det dom gjorde var inte heller ett alternativ som alla
förstår.


Så den 26-01-10 miste jag och min dotter våran bostad.
Efter ett par dagar ute i kylan utan pengar har jag iaf kommit inomhus. Men något hem är det inte och alla våra ägodelar kommer bara vara magasinerade i knappt tre månader. Sen har vi ingenting kvar. Något som är skrämmande är de 139 som följer bloggen och vet vilka det är som förstört min dotters och mina saker. Det kan inte vara svårt att förstå att varje sak varje gång de förstört något så har det inneburit att inte jag är den som drabbas värst utan min dotter som inte fått några saker inga resor ingenting. Hur så många kan tycka det är okej att upprättahålla den här snedfördelningen samtidigt som det faktiskt drabbar ett barn är mer än märkligt. Att mitt försök att hjälpa de som inte själva kan göra sig hörda att få rätt socialbidrag inte påverkas av att de förstör allt för oss. Utan bara låter dom lida längre medans JO-Anmälan som är antagen blir behandlad kan väl inte vara så svårt att förstå? Vad är det som blev bättre av att förstöra våra saker, mitt jobb och till slut göra oss bostadslösa utan pengar? För mig är det bara sjukt och totalt meningslöst våld.

UPPATERING

Fråga:
Anser du att Svearikeslag är hitte på lagstiftning som man kan göra vad man vill med? eller är alla lagar i lagboken lika viktiga och ska följas? Om inte socialtjänstlagen följs varför ska någon enda människa följa någon annan lag i lagboken?felaktig statistik
Svar från konsumentverket
Fotokopia jo-anmälan
SocialtjänstlagenBloggar jag följde:
Ett hjärta rött, Alliansuppropet, Oscar.s, Arvid.F, Den Osynliga Patienten, Allians fritt.S Mer intressant Jens.O Badlands Hyena Mina Moderatakarameller Fridholm.net

5 kommentarer:

m00ns Hellre upplyst än nedsläckt sa...

16 kap. Övriga bestämmelser

Överflyttning av ärende


Särskild avgift


6 a § En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § som någon är berättigad till enligt ett beslut av socialnämnden, ska åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller en kommun som inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det att verkställigheten av ett sådant beslut avbrutits.

En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § som någon är berättigad till enligt en domstols avgörande, ska åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller en kommun som inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det att verkställigheten av ett sådant avgörande avbrutits.

Särskild avgift ska inte åläggas om den enskilde enligt 3 § tredje stycket begärt att få senarelägga verkställandet.

Avgifter enligt denna paragraf tillfaller staten. Lag (2008:965).6 b § Den särskilda avgiften fastställs till lägst tio tusen kronor och högst en miljon kronor.

När avgiftens storlek fastställs skall det särskilt beaktas hur lång tid dröjsmålet har pågått och hur allvarligt det i övrigt kan anses vara.
https://lagen.nu/2001:453#K16P6aS4

Mats Eriksson sa...

Stora familjer har lyxkonsumtion via soc., det var det dummaste! Ingen har råd med lyxkonsumtion om de går på soc., vare sig små lr stora familjer! Det luktar förtäckt Sd-propaganda om detta tycker jag med tanke på vilka grupper som oftast har större familjer!

m00ns Hellre upplyst än nedsläckt sa...

Det var den mest patetiska kommentar jag någonsin sett! Hur menar du eg. Att det inte finns ensamstående grupper av utländsk härkomst eller att ensamstående med barn och fattig pensionärer bara ska få klara sig med hälften av vad andra får. För att det skulle vara rasistiskt att vara rättvis?

Det är inte så att någon grupp fattiga skulle få mer eller mindre bara lika mycket. Om de så är flyktingbar, storfamiljer garantipensionärer eller ensamsrtående med ett barn.

m00ns Hellre upplyst än nedsläckt sa...

Här kan du få fram energi åt gången http://iis.energiradgivningen.se/misc/www/kalkyler/hushall/hushall.aspx

Att energirådgivningen inte har antal personer i en lgh som val beror på att den skillnaden är så liten. Samma är det med ALLA stora elbolag.

Däremot skiljer det 100% mellan storfamiljer och ensamstående i försörjningsödet.

m00ns Hellre upplyst än nedsläckt sa...

Läs även : Socialstyrelsen gör inte sitt jobb .. Om du inte riktigt förstår.


http://m00nster.blogspot.com/2010/02/socialstyrelsen-gor-inte-sitt-jobb.html