fredag 29 oktober 2010

6 Årig flicka vräkt på grund av lagbrott

"Elskuld tvingade dem ut ur huset"
Sjöbo.Sedan den 18 februari bor en mamma och hennes sexåriga dotter på soffan hos en kompis. De har inte kunnat bo i sitt eget hus sedan elen stängdes av."

Trots att socialtjänstlagen är lika och tydlig i hela landet
är det få komuner som följer den. När det leder till att en 6 årig flicka och hennes mamma blir vräkt är det extra allvarligt, och något måste göras så socialtjänstlagen följs. För om inte komunerna följer lagen vad får då de som drabbas av det för inställning till alla andra lagar?


Enligt socialtjänstlagen:
Så är det skälig elförbrukning och inte elkostnad som gäller.
Då elförbrukning ligger under andra stycket i socialtjänstlagen. Så ska den endast bedömas om den är skälig eller inte. Vad som är skäligt ellet inte kan enkelt bedömas med energirådgivningens lathund för elförbrukning. Som godkänts av Stockholms 27 komuner.

Det är bara det som berörs i första stycket i socialtjänstlagen
"4 kap. Rätten till bistånd 3§ " "1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och radio- och TV-avgift," Som får beräknas till en högre eller lägre kostnad av socialnämnden om särskilda skäl finns. i första stycket ingår INTE elförbrukning.

I andra stycket ingår elförbrukning
2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. och allt under andra stycket i SOL 4kap 3§ ska bara bedömas om dom posterna är skäliga eller inte. Är det skäligt att en 6 årig flcka och hennes mamma ska ha värme och el för att klara av att leva ett självständigt liv. Som det uttryckligen står i sociltjänstlagen så har dom också laglig rätt till det.


Det här innebär alltså att man bryter mot socialtjänstlagen när man.
Blandar ihop elförbrukning och elkostnader. När man beräknar elförbrukningen till en lägre nivå för att man inte uppfyllt någon tvingande uppgift. När man tar Statistiska centralbyråns felaktiga statistik och felaktigt använder den som någon norm där skålighets principen gäller och att elförbrukning inte är personsberoende utan är beroende på tid i hemmet.

Det kanske kan ses som ett misstag av konsumentverket
att stoppa in Statistiska centralbyråns felaktiga statistik i sin broschyr "koll på pengarna" Dels pga att den bygger på en statistiks felaktighet att el är personsberoende och inte tidsberoende och för att elförbrukning går under andra stycket i socialtjänstlagen som enbart ska bedömas enligt skälighets principen och inte efter en felaktig statistik insamling. Att konsumentverket ändå la in den felaktiga statistiken i sin broshyr "koll på pengarna" beror just på att elförbrukning går under andra stycket i 3§ och konsumentverket har inte i uppdrag av regeringen att ta fram någon norm för något som går under andra stycket i 4kap 3§ boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa utan under dom här punkterna gäller skälighets principen.


Nu när det drar ihop sig till en ny kall vinter
hoppas jag att något görs så att socialtjänslagen följs och inte fler 6 åriga barn, ensamstående mammor, utförsäkrade, sjuka och andra biståndsbehövande inte tvingas klara sig utan el och bli vräkta. Eller vad tycker du?

E-brev från konsumentverkets sakunnige.
Felaktig statistik från SCB som är fel och inte får användas enl lagen.
Vattenfall
E.on
Telge Energi

Från tidningarna
Elskuld tvingade dem ut ur huset
Kvinna med elskuld får inte socialbidrag
Ensamstående mamma nekas socialbidrag

Sociala Medborgargardet forum
Försörjningsstöd och Elförbrukning


Blogg
Försörjningstöpd och elförbrukning
Out Off Line
Twitter m00ns
Knuff.se

Direkt länk till:
Energirådgivarnas hushållsel beräknings lathund. Den här lathunden gör det väldigt lätt att lägga till och ta bort antal spisplattor och hur många timmar de används varje dygn.

Bloggar jag följde:
Ett hjärta rött, Mer intressant Jens.O Badlands Hyena Mina Moderatakarameller

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer: