lördag 9 oktober 2010

Försörjningsstöd och Elförbrukning

Ska försöka reda ut vad som gäller angående
elförbrukning vid försörjningsstöd.Det är faktiskt så här.
Att konsumentverket inte har i uppdrag av regeringen att ta fram en norm för elförbrukning. Då elförbrukning ligger under andra stycket i
4kap (Rätten till bistånd)

"3 § Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för
(Första stycket)
1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid,
förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon
och radio- och TV-avgift,
(Andra stycket)
2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt
medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

Skäliga kostnader enligt (första stycket 1) ska i enlighet med vad regeringen närmare föreskriver beräknas enligt en för hela riket gällande norm (riksnorm) på grundval av officiella prisundersökningar av olika hushållstypers baskonsumtion.""

Som ni själva kan läsa Så går alltså bara första stycket under "med vad regeringen närmare föreskriver beräknas enligt en för hela riket gällande norm (riksnorm)"

Det under andra stycket ska alltså inte normberäknas. Utan allt under andrastycket ska bedömas efter skäliga kostnader.

Vad som är skäliga kostnader ska bedömas från hushåll till hushåll.
Då lagen är tydlig och det klart framgår att under 4 kap 3§ andra stycket inte ska tas fram någon norm. Så har konsumentverket inte heller beräknat någon norm.

För att göra en skälig bedömning
Av ett hushålls elförbrukning har därför Stockholms 27 komuner tagit fram en kostnadsfri och opartisk rådgivning. (Energirådgivningen)

Om någon komun i hela Sverige använder en norm
Där "skäliga kostnader" gäller gör dom ett lagbrott mot socialtjänstlagen. För det är inte antal människor i ett hushåll som påverkar elförbrukningen. Utan ett hushålls antal timmar i hemmet per månad.

E-brev från konsumentverkets sakunnige.

Felaktig statistik från SCB som är fel och inte får användas enl lagen.

Nu hoppas jag att det här förtydligandet ang försörjningstöd och elförbrukning kan hjälpa någon stackare från att behöva sitta i mörkrer utan möjlighet till att förvara vare sig kallmat eller tillaga varm mat.

Sociala Medborgargardet
Försörjningsstöd och Elförbrukning


Blogg
Out Off Line
Twitter m00ns

Direkt länk till:
Energirådgivarnas hushållsel beräknings lathund. Den här lathunden gör det väldigt lätt att lägga till och ta bort antal spisplattor och hur många timmar de används varje dygn.

Bloggar jag följde:
Ett hjärta rött, Mer intressant Jens.O Badlands Hyena Mina Moderatakarameller

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer: